HPV trlere zgl ve belirli dokulara ynelim gsteren bir infeksiyon-
dur (hepatit B benzeri). Viral gen ekspresyonu, keratinosit ya da skuamz
maturasyon potansiyeli olan hcrelerde gerekleir. nfeksiyonun balan-
gc ile virusun salnm arasnda geen sre yaklak 3 haftadr. Lezyon-
larn ortaya kmas iin gerekli sre deikendir. Birka hafta ile birka
ay arasnda deiebilir (Stanley, 2006).

HPV oalm (replikasyon) sitoliz ya da sitopatik etki yaratmaz. Viral
replikasyonun olabilmesi iin viral proteinler, keratinositlerin farkllamas
srecinde gerekleen nkleer younlamay (kondensasyon) geciktirirler
(Stanley, 2006). Buna bal olarak, virusla infekte hcre doal sre sonun-
da lr. HPV infeksiyonunda enflamasyon olmadndan virusun varl ile
ilgili immun sistemi uyaracak bir sinyal olumaz. Ancak HPVnin oluturdu-
u immun yant; gl, lokal hcresel immunite ile karakterizedir. Hcresel
immun yant, lezyonlarn gerilemesini ve serum ntralizan antikor geliimi-
ni salar (Chen, 2000). Serum ntralizan antikorlar, Lt kapsid
proteinine kar oluur. almalar, HPV ile infekte olan olgularn ancak ya-
rsnda serolojik yantn olutuunu gstermektedir. Antikor titresi, doal
HPV infeksiyonunu izleyerek artar, ancak tepe noktasnda bile olduka d-
k dzeylerdedir. Bu durum HPVnin intraselller bir infeksiyon olmasna
baldr (viremi yoktur). Yzeyel epitel ierisindeki virus partikllerinin olu-
umu antijen sunan hcrelerden (APC) etkilenmez. Antijen uyarm dk
olduundan B ve T hcrelerinin yksek oranda aktive olmas engellenir.
Ancak dk seropozitivite ile de koruyuculuk salanabilir (Stanley, 2006).