Klasik tarama yöntemi olarak pap smear testi kullanılmaktadır. Bu test
displaziyi tespit etmek açısından değerlidir. Test için duyarlılık oranı %57 olarak
belirtilmektedir. Servikal anormalliklerin temel risk faktörü HPV olup, PCR
yöntemi ile viral DNA’nın saptanabileceği belirtilmektedir. Bu yöntemle 13
yüksek riskli HPV tipi saptanabilmektedir. Pap smear testinin duyarlılığının
düşük olması ve HPV virüsünü değil de sadece servikal displaziyi göstermesi
nedeniyle genel olarak HPV testleri ile servikal smear’in birleştirilerek
kullanımının erken tanı olasılığını artırdığı kabul edilmektedir. Servikal smear
sonuçları yönlendirici olamadığında da HPV testleri yararlı olabilmektedir.
Genel olarak pap smear taramasında LSIL saptanan kişilerde viral DNA
bakılması önerilmektedir. Cinsel ilişkiye başlamayla birlikte pap smear testi ile
taramalara başlanabileceği, ilk cinsel ilişki yaşının 18 yaş altında olması halinde
üç yıl sonra taramalara başlanabileceği, sıklığının ise yılda bir kez olacak
şekilde devam ettirilebileceği belirtilmektedir. Aşılanan kişilerde pap smear
testinin devam ettirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır Uzun süreli çalışma
sonuçlarının alınmasından sonra pap smear takibi konusunda uygulamaların
nasıl değişeceği görülecektir.

Yard.Doç.Dr Levent TÜRK (Dr. Medusa) Muayehane: Küçük Langa Caddesi, No:30 – 12 YENİKAPI/ İSTANBUL 0505 600 40 10 – 0212 586 81 80 Mail: drleventturk@gmail.com