HPV bulaş sonrası serviks mukozasında enfeksiyona yol açar.
Bunların bir kısmı iyileşirken diğer bir kısmından çeşitli lezyonlar gelişir. Bu
lezyonların bir kısmı geriler, bazı hastalarda yayılan süreç
görülür. Epitelde bazal tabakada enfeksiyon ortaya çıkar.
İmmün cevap oranları azdır. Kanser ve yüksek grade’li lezyonlarda hücre
DNA’sına entegre olmakla beraber düşük grade’li lezyonlarda ve diğerlerinde
DNA’ya entegre olmaksızın hücre içerisinde bulunurlar.

Yard.Doç.Dr Levent TÜRK (Dr. Medusa) Muayehane: Küçük Langa Caddesi, No:30 – 12 YENİKAPI/ İSTANBUL 0505 600 40 10 – 0212 586 81 80 Mail: drleventturk@gmail.com