Serviks Kanseri ve HPV İlişkisi
Serviks kanseri, dünya genelinde kadın kanserleri arasında meme
kanserinden sonra ikinci sırada yer alması nedeniyle önemli bir kadın sağlığı
sorunudur . Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm dünyada 2 milyondan fazla
kadında serviks kanseri olduğunu tahmin etmektedir. Serviks kanserinden
her gün 685 kadın, her yıl yaklaşık 250.000 kadın hayatını kaybetmektedir.
Her yıl ise 500.000 yeni vakanın %80’i gelişmekte olan ülkelerde
görülmektedir .
Sağlık Bakanlığı’nın 2004 yılı Sağlık İstatistiklerine göre Türkiye’de
kadınlarda görülen tüm kanserlerin %3’ünü oluşturan serviks kanseri
jinekolojik kanserler arasında ikinci sırada yer almaktadır . İzmir Kanser
İzlem ve Denetim Merkezi (KİDEM) verilerine göre İzmir İlinde serviks
kanserleri 1996-2000 yılları arasındaki yıllık insidans hızı 100.000’de 5.5’tir
. Ülkemizde servikal kanserin diğer kanserlere göre daha az görülmesinin
gerçek bir durum mu olduğu, yoksa takip ve bildirim sisteminin
yetersizliğinden mi kaynaklandığı tartışılmaktadır .
Servikal kanser, sebep olan ajanı belli olan ve önlenebilir bir
hastalıktır. Bugün serviks kanseri vakalarının %99’undan fazlasında ve
servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) olgularının %94’ünden fazlasında HPV
DNA’sı tespit edilmiştir . Servikal kanserin indirekt risk faktörleri ise;
sigara, herpes simpleks tip-2, diğer cinsel yolla bulaşan ajanlar (klamidya
dahil), vitamin C, beta karoten, folat eksikliği, oral kontraseptifler,
sosyoekonomik düzey yetersizliği, siyah ırk, erken yaşlarda koitus, çok eşlilik,
kocası çok partnerli kadınlar, kötü hijyendir İndirekt faktörlerin etkileri ve
mekanizmalarının açık olmamasına rağmen HPV’nin karsinojenik sürecini
hızlandırdıkları düşünülmektedir.
HPV’nin, serviks kanserinden başka anal kanserlerin %85, vulva,
vajina ve penis kanserlerinin %50, orofaringeal kanserlerin ise %20’sinin
etiyolojisinde rol oynadığı belirtilmektedir

Yard.Doç.Dr Levent TÜRK (Dr. Medusa) Muayehane: Küçük Langa Caddesi, No:30 – 12 YENİKAPI/ İSTANBUL 0505 600 40 10 – 0212 586 81 80 Mail: drleventturk@gmail.com