Aşağıda HPV ve kanser arasındaki ilişki oranları veriliyor:
 Serviks kanseri: Neredeyse tüm serviks kanserine HPV neden olur.
 Vulvar kanseri: Yaklaşık% 50'si HPV ile bağlantılıdır.
 Vajinal kanser: Yaklaşık% 65'i HPV ile bağlantılıdır.
 Penil kanseri: Yaklaşık% 35'i HPV ile bağlantılıdır.
 Anal kanser: Yaklaşık% 95'i HPV ile bağlantılıdır.
 Orofaringeal kanserler (boğazın arkasındaki kanserler,
Dil ve bademcikler): Bu kanserlerden yüzde 60 ı HPV ile bağlantılıdır;diğerleri
Tütün ve alkol kullanımı ile ilgilidir.