Ay herkes yapmyor reete istiyor yapmak iin.
Koldan m kaladan m yapcaklar?
Bana kaladan demiti ben de koldan diye okumutum.
Yaptranlar yardmc olabilir mi?
Nerde yaptrd nasl yaptrd vb bilgiler